Praktisch

Fijn dat u nadenkt over de straat als openbare ruimte. Op deze pagina verzamelen we ideeën en methodes die passen bij de principes van een rechtvaardige straat. Uw eigen idee kunt u onderaan kwijt.

Methode 1: een ontwerpleidraad

Om ervoor zorgen dat mobiliteit niet langer maatgevend is voor de inrichting van straten, kunnen gemeenten een leidraad openbare ruimte opstellen, zoals de Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte Groningen. Zie als achtergrond ook deze wetenschappelijke paper over de verdeling van de ruimte op straat en de vraag of dat rechtvaardig kan.

Methode 2: digitale handhaving

Wij denken dat de principes voor een rechtvaardige straat vragen om het uitproberen van digitale handhaving van de snelheidslimiet (ISA), omdat het kunnen overtreden van de snelheidslimiet (30) een bedreiging vormt voor de andere principes. Zo kan een straat geen goede sociale ruimte zijn als het niet mogelijk is om er zorgeloos doorheen te bewegen. En is een plek die niet uitnodigt tot wandelen, fietsen en andere vormen van lichaamsbeweging geen gezonde straat. Pas wanneer de snelheidslimiet laag genoeg ligt én niet meer kan worden overschreden, kunnen we de openbare ruimte weer in al haar rijkdom ervaren en benutten. Onder de link vindt u vragen en antwoorden over digitale handhaving, wat het is, hoe het werkt en hoe ermee geëxperimenteerd kan worden. Deze technologie staat ook bekend als ISA (Intelligent Speed Adaptation).


Uw idee: